Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45 WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Martec Sp. z o.o. z siedzibą
w Katowicach ul. Józefowska 6, 40-144 Katowice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pana/Pani dane osobowe są/ będą przetwarzane:

-na podstawie udzielonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu nawiązania kontaktu drogą telefoniczną i/lub elektroniczną (e-mail) np. składanie zapytań ofertowych;

-na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy Martec Sp. z o.o., a także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w proces współpracy z administratorem.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

-dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

-wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych

lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Przekazanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań zmierzających do złożenia oferty, realizacji zlecenia /umowy.

9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzania danych, w tym profilowaniu.