Profil działalności

Głównym obszarem naszej działalności jest branża energetyczna, jednakże wśród naszych klientów znalazły się także firmy z takich branż jak np. hutnicza, petrochemiczna, tytoniowa, spalarnie. Nasi inżynierowie i technicy potrafią sprostać wymaganiom i potrzebom charakterystycznym dla różnych branż. Planują i realizują rozwiązania z zakresu monitoringu emisji i ochrony środowiska, instalacji przemysłowych, instalacji sond i analizatorów gazowych.

Zakres działalności:

  • projektowanie, dostawa i konserwacja systemów monitoringu emisji spalin i pomiary zanieczyszczeń dla obiektów przemysłowych,
  • realizacja układów automatyki oraz optymalizacja pracy kotłów w oparciu o pomiary O2, CO,SO2 i NOx w procesie spalania,
  • pomiary w instalacjach: odazotowania (SCR, NSCR), odsiarczania (IOS) w technologi suchej, półsuchej oraz mokrej,
  • pomiary wilgoci za pomocą sond cyrkonowych dla procesów np. osuszania w procesie produkcji płyt gipsowych,
  • usługi serwisowe systemów monitoringu emisji spalin i analityki gazowej.