Analityka gazowa

 

  • Realizacja układów automatyki oraz optymalizacja pracy kotłów w oparciu o pomiary O2, SO2,CO i NOx w procesie spalania,
  • Pomiary sprawności instalacji odsiarczania (IOS) w technologi suchej, półsuchej oraz mokrej,
  • Pomiary wilgoci za pomocą sond cyrkonowych dla procesów np. osuszania w procesie produkcji płyt gipsowych.